Webstite Utile Dulci 2021
Utile Dulci Roelofarendsveen
Home
Agenda
Geschiedenis
Links
Contact

Geschiedenis Utile-Dulci


Schaakclub Utile Dulci is in 1928 opgericht. Na twee voorvergaderingen op initiatief van kapelaan van der Lugt werd op 16 oktober 1928 in de Pancratiuszaal met de woorden: "... dat hij nu maar definitief is opgericht" de aftrap gegeven voor één van de kleinste verenigingen van Alkemade. In de oprichtingsvergadering is het de opvolger van kapelaan van der Lugt, de eerwaarde Bijl, die de naam Utile Dulci, wat staat voor Nuttig en Aangenaam, bedenkt. Het eerste bestuur bestond uit de heren C.J van Klink, J. Huigsloot en G. Van Rijn en het aantal leden bedroeg 9.

Hoogtepunt wat ledenaantal betreft lag eind jaren 70 begin jaren 80, toen de vereniging mede dankzij een wat grotere jeugdafdeling rond de 50 leden schommelde, een stijging ingezet in 1970 a.g.v. het Fisher-effect. In de loop der jaren zijn er voldoende initiatieven genomen om voor wat aanwas te zorgen. Zo heeft meester Niewint zijn leerlingen ooit huis aan huis een folder laten uitdelen en werd er voor de oorlog regelmatig geadverteerd in "Het Goede Zaad" het Witte Weekblad van die dagen. Naar aanleiding van het wereldkampioenschap van Euwe werd in de optocht ter ere van het huwelijk van prinses Juliana in 1937 meegereden met de auto van "Broekie" met aan een kant een bord met "Wie het spel niet spelen kan, heeft er het genot niet van" en aan de andere kant "Wilt gij in Euwe’s schoenen staan, sluit U dan bij ons aan." Het Euwe-effect bleef uit, wellicht dat de enige jaren daarna uitgebroken wereldoorlog daar debet aan was. In die jaren stond het schaakspel op een laag pitje en moest voor speelgelegenheid zelfs uitgeweken worden naar de warme bakkerij van de Joop van Rijn de broer van medeoprichter Gerrit.

Utile-Dulci was niet de enige club in de gemeente, in de beginjaren moest zij die eer delen met Kijk Uit uit Oude Wetering en Napoleon uit Rijpwetering, maar van beide clubs is sinds de beginjaren 50 nooit meer gehoord.

In een vereniging met zo’n lange staat van dienst zijn er natuurlijk altijd een paar leden die er uitspringen. In de jaren 50 en 60 toen de club uit niet veel meer dan een handjevol leden bestond waren m.u.v. het voorzitterschap alle bestuursfuncties in handen van Piet Seip, die zowel secretaris, penningmeester als wedstrijdleider was. Na hem waren het Ton Venne en Rein van Leur, die met een nieuw elan het imago van een oude mannenclub in rokerige achteraf zaaltjes wisten af te schudden, hetgeen zeker heeft bijgedragen aan de toen ingezette groei in ledental. De laatste jaren daalt het aantal echter weer, omdat er nauwelijks nieuwe leden bijkomen.

In 1928 begonnen in de St. Pancratiuszaal en tegenwoordig, na wat kortstondige uitstapjes naar andere gelegenheden, worden de wedstrijden sinds 1974 op maandagavond gespeeld in zijn opvolger de Alkeburcht. Het begint altijd met een uurtje les en competitie voor de jeugd, waarna om 20.00 uur de senioren bezit van de stukken nemen. Het is niet alle avonden even druk, maar wel altijd gezellig, zeker als in het kader van de externe competitie één van de Leidse Schaak Bond clubs op visite is. In het voorjaar organiseert de club al sinds 1984 het Tulpentoernooi voor club- en huisschakers uit de wijde omgeving.